استریم مسیح ساده - خیریه کمک هزینه عمل مغز و استخوان

کمک هزینه عمل مغز و استخوان جمع اوری مبلغ برای دختر خانومی که دیابت سخت داشت و باید عمل میشد و برای عمل مغز و استخوان به کمک مالی نیاز داشت و با موفقیت انجام شد.
مبلغ مورد نیاز: -
مبلغ جمع اوری شده از طرف ما: 343.000

منبع: اینستاگرام نوید کوهی (فعال اجتماعی)

 • dayiali (50,000) ❤️
 • Zodiac (40,000) ❤️
 • EyZedTV (30,000) ❤️
 • THE_GHOST (30,000) ❤️
 • Sinak (20,000) ❤️
 • Arshia babataheri (20,000) ❤️
 • arm4n (20,000) ❤️
 • ExZeD (20,000) ❤️
 • Pe (14,000) ❤️
 • hamid (10,000) ❤️
 • sourena alidadi (10,000) ❤️
 • pedar_panda (5,000) ❤️
 • AmirAvenger (5,000) ❤️
 • حامیان بدون نام (1,000) ❤️