کمک هزینه یک گربه

یک روز طبق عادت همیشگیم که به گربه های محل کارم غذا میدادم، با گربه ای مواجه شدم که به شدت ضعیف و کوچک بود. مثل همه گربه ها غذا می خورد ولی درجا آن را بالا می آورد. تصمیم گرفتم درجا ببرمش دامپزشکی و متوجه شدیم زائده مادر زادی قلبی داره که مجاری داخلیشو بسته. هزینه عمل 4 میلیون تومان بود که با مساعدت جناب دکتر سیاحی هزینه به 3 میلیون تومان کاهش پیدا کرد. بخشی از هزینه های عمل توسط 2 استریمر تامین شد. عمل هم صورت گرفت و موفقیت آمیز بود. اما 2 روز بعد متوجه شدیم خال خالی (گربه کوچولوی ما) به عفونت بین گربه ها دچار شده. 2 روز در بیمارستان ماند و متاسفانه در یک شب به خوابی عمیق فرو رفت...
مبلغ مورد نیاز: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ جمع آوری شده از طرف ما:۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ممنون از دکتر عماد سیاحی

  • از طرف استریم خیریه رزالیتا (1,710,000) ❤️
  • از طرف استریم خیریه آروین شو (1,000,000) ❤️
  • Rozalita (600,000) ❤️