کمک هزینه اجاره خانه و قبض های معوق برای یک پدر

صاحبخانه بهش مهلت داده یا بدهی ۱۰ میلیونی بده یا دختر ۱۲ ساله‌تو عقدم کن!
مبلغ مورد نیاز : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ جمع اوری شده از طرف ما : ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان

منبع: اینستاگرام نوید کوهی (فعال اجتماعی)

 • ViXiATV (105,000) ❤️
 • شاهو (100,000) ❤️
 • حنا (100,000) ❤️
 • Legendaryboss (80,000) ❤️
 • klonetz (66,200) ❤️
 • Amirhossein (60,000) ❤️
 • Siadegh (55,000) ❤️
 • Mini Sara (50,000) ❤️
 • Pouya (50,000) ❤️
 • Arminh (42,699) ❤️
 • piiiiissssss (30,000) ❤️
 • persianroast (30,000) ❤️
 • Ahad (25,000) ❤️
 • HaJmT (20,000) ❤️
 • MarYEnigma (20,000) ❤️
 • حامیان بدون نام (20,000) ❤️
 • Neg1n (20,000) ❤️
 • MariYa (20,000) ❤️
 • Ava (20,000) ❤️
 • Parsa (15,000) ❤️
 • Sobhandz (10,101) ❤️
 • Alien mohsen (10,000) ❤️
 • Asa (10,000) ❤️
 • arm4n (10,000) ❤️
 • goatii1 (5,000) ❤️
 • Av3st4 (5,000) ❤️
 • A.Bahri77 (5,000) ❤️
 • goatii (5,000) ❤️
 • Iman (5,000) ❤️
 • Mehrshadla (5,000) ❤️
 • arminjavid99 (4,000) ❤️
 • rr (4,000) ❤️
 • Hoomaan (2,000) ❤️
 • M.pl (1,000) ❤️