کمک هزینه عمل یک سگ

کمک هزینه اورژانسی عمل فک یک سگ که دچار شکستگی و جراحت به دست انسان ها شده بود
مبلغ مورد نیاز: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ جمع اوری شده از طرف ما: ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

منبع: اینستاگرام بینش آریایی (پناهگاه و حامی حیوانات)

 • AmirEyZed (500,000) ❤️
 • Ramin13121 (200,000) ❤️
 • Behnam Rjd (150,000) ❤️
 • ViXiATV (127,000) ❤️
 • Doctore Khodeton (100,000) ❤️
 • kiawos (100,000) ❤️
 • Pishi (80,000) ❤️
 • Dr (60,000) ❤️
 • Nariman Cupid (50,000) ❤️
 • PaYaM (50,000) ❤️
 • reza_hz (50,000) ❤️
 • Amin Mckellen (50,000) ❤️
 • Sina (50,000) ❤️
 • Legendaryboss (40,000) ❤️
 • Shayan (25,000) ❤️
 • Majidemun (20,000) ❤️
 • Szare (20,000) ❤️
 • پارسا (10,000) ❤️
 • Mhyr (10,000) ❤️
 • Parsaaakhan (10,000) ❤️
 • DiligenTcious (10,000) ❤️
 • amirshahin (7,000) ❤️
 • Taha_MN (5,000) ❤️
 • RminJavid (5,000) ❤️
 • amirhosseinn_r6 (5,000) ❤️
 • حامیان بدون نام (4,000) ❤️
 • Amir_shaye (4,000) ❤️
 • Mfor4king (2,000) ❤️
 • AmirrezaAP (2,000) ❤️
 • CallMeJaghi (1,000) ❤️